Privacy statement

1. Partij

Naturama Green Planet BV, hierna genoemd Naturama, is producent van reinigingsmiddelen en biedt deze aan aan professionele gebruikers. Bedrijven die Naturama producten willen kopen kunnen dit doen door contact op te nemen met Naturama of door een account aan te maken en producten via deze website te bestellen.

Naturama is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die uit verkoop voortkomende activiteiten voortvloeien, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen hierover, kunt u contact opnemen met Naturama.

2. Persoonsgegevens die Naturama verwerkt

Naturama verwerkt uw persoonsgegevens doordat u producten van Naturama afneemt en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De geregistreerde en verwerkte gegevens zijn vrijwel alle van niet-persoonlijke aard en betreffen uw bedrijf als klant van Naturama. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

De volgende bedrijfsgegevens verwerken wij ook. Contactgegevens dienen niet-persoonlijk te zijn, maar vaak worden wel persoonlijke gegevens verstrekt:

  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

3. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@naturama.green, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel en grondslag van verwerking

Naturama verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze producten en producten-range;
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Naturama verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn of worden.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Naturama neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Bewaringstermijn persoonsgegevens

Naturama bewaart persoonsgegevens zolang deze functioneel zijn voor de relatie tussen Naturama en uw bedrijf waaraan Naturama haar producten levert, en daarna, indien een verplichte wettelijke termijn van toepassing is, gedurende deze wettelijke termijn.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Naturama verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw bedrijf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Naturama blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies

Naturama gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar security@naturama.green.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Naturama zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Naturama wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Beveiliging

Naturama heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Naturama, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Naturama neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via security@naturama.green.

11. Acceptatie voorwaarden

Door de informatie en diensten op naturama.green te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de hierin opgenomen voorwaarden.