Veiligheid

Naturama logo

Naturama

Naturama is van Amerikaanse afkomst. Veel van de onderzoeken en certificeringen hebben dan ook in de USA plaatsgevonden. Naturama producten voldoen geheel aan de Europese richtlijnen. We werken aan Europese Eco labels, maar dergelijke certificeringstrajecten hebben tijd nodig. De Amerikaanse onderzoeksresultaten laten wel al zien hoe goed de Naturama producten zijn.

EPA Safer Choice logo

EPA en Safer Choice – Veiligheid

In de USA bestaat de U.S. Environmental Protection Agency, ofwel EPA, een officiële overheidsorganisatie. Deze organisatie heeft tot doel de gezondheid van mensen en het milieu te beschermen. De Naturama producten zijn onder EPA geregistreerd, en de meeste Naturama producten voldoen zelfs aan de EPA Safer Choice standaard, dat bedrijven en consumenten helpt aan te geven welke producten veilig zijn zonder aan werkzaamheid in te leveren. Alle ingrediënten van Safer Choice producten worden daarvoor getest en veilig bevonden.
Naturama hanteert haar eigen logo’s voor EPA (Green Choice) en Safer Choice producten omwille van licentie beperkingen, maar is geregistreerd onder Naturama G3 A-5 EPA US Listing #SW-53.
Zie de introductievideo Safer Choice
Hoe werkt Safer Choice?

South Cost Air Quality Management District logo

Clean Air – Fijnstof

De Universiteit van Bergen in Noorwegen heeft een langdurig onderzoek gedaan naar de relatie tussen gebruik van schoonmaakmiddelen en longfunctie. Met name bij vrouwen (mannen stonden minder onder invloed van schoonmaakmiddelen) was de longfunctie te vergelijken met iemand die 10 tot 20 sigaretten per dag rookt. Het onderzoek betreft thuisgebruik, professionele gebruikers werken veelal nog meer met schoonmaakmiddelen. Een ander langetermijnstudie aan de Vrije Universiteit Brussel in België toont vergelijkbare schadelijke gevolgen.
De meeste Naturama producten voldoen aan de normen van het South Cost Air Quality Management District, een overheidsinstantie in de US. Voor een toepassing in de US is een test gedaan voor de Naturama CBD groep (Marine, Car, Car Parts, Bike, Bicycle, Tobacco, Butchery en Airplane Cleaners). Zie certificaat.

Green Key logo

Green Key

De Green Key is de leidende norm voor goede milieuverantwoordelijkheid en duurzame exploitatie binnen de toeristische sector. Als gasten bij een vestiging met de Green Key verblijven, helpen ze om een verschil te maken op milieugebied. Meeste Naturama producten komen in aanmerking voor het Green Key programma, en helpen de gebruiker om een Green Key certificaat te behalen.

CLP Free Redefined logo

CLP Free Redefined

CLP (Classification, Labelling and Packaging) helpt consumenten en werknemers met de bescherming van de gezondheid en het milieu. Producten bevatten vaak ingrediënten die gevaren met zich meebrengen, die door een mix of verdunning vaak niet meer als gevarenaanduidingen op het etiket terug komen. Echt zonder gevaar voor het milieu zijn deze producten niet als zij stoffen bevatten die langdurig effect hebben en zich opstapelen in het milieu. Dergelijke producten CLP-vrij noemen valt wat ons betreft onder CLP washing. Naturama producten met het CLP Free Redefined logo zijn volledig vrij van gevaarlijke stoffen.